نمایش منوی سایتویژگی مشترک افراد کاریزماتیک جذاب و باهوش

ویژگی مشترک افراد کاریزماتیک جذاب و باهوش

کاریزماتیک چیست و چکونه همچین شخصیتی داشته باشیم ؟

عادت ویژگی و خصوصیات مشترک

شخصیت کاریزما را اینطور میتوان بیان کرد : به افرادی که کارها و رفتارهایی انجام میدهند که شخصیت فرد را جذاب و اثر گذار میکند شخصیت کاریزما میگویند

کاریزماتیک

کاریزماتیک ویژگی مشترک افراد کاریزماتیک جذاب و باهوش

چگونه شخصیتی کاریزماتیک داشته باشیم 

۱۰ خصوصیات افراد کاریزما :

۱ . هواسشان را جمع میکنند

۲ . انسانیت برایشان اولویت اول است

۳ . شخصیت درونی افراد را شناشایی میکنند

۴ . به زبان بدن توجه دارند

۵ . از ناامیدی قدرت میگیرند

۶ . ادا درنمیاورند و خودشان هستند

۷ . عاشق زندگی اند

۸ . انتظار بهترین ها را دارند

۹ . به دیگران امید میدهند

۱۰ . سکوت میکنند تا بخواهند حرف بزنند و بیشتر میشنوند
مطالب مرتبطارسال نظر


Xبستن پنجره