نمایش منوی سایتمطالبی که برچسب انواع انحرافات جنسی را دارند .

انحراف جنسی پارافیلیا و درمان آن

انحراف جنسی پارافیلیا و درمان آن

امروز در این مطلب به انواع انحرافات جنسی و درمان آنها میپردازیم که امیدواریم براتون مفید واقع شود

انحرافات جنسی : عورت‌نمائی

انحرافات جنسی : یادگارخواهی

اختلال: مالش (frotteurism)

انحرافات جنسی : بچه‌بازی (castration anxiety)

اختلال: آزارگری(سادیسم) جنسی

اختلال: آزادخواهی (مازوخیسم) جنسی

انحرافات جنسی :یادگارخواهی همراه میدان‌پوشی

اختلال جنسی : چشم‌چرانی

اختلال: پارافیلیاهای دفعی (coprophilia)

انحراف جنسی: حیوان‌خواهی

1 1 انحراف جنسی پارافیلیا و درمان آن


ادامه مطلب

Xبستن پنجره